Wiślica

Wiślica – chrześcijaństwo przed chrztem Polan

Wiślica, zabytki z najwyższej półki historycznej (archeologicznej).

WIŚLICA gipsowa chrzcielnica
WIŚLICA gipsowa chrzcielnica

Top 5 na naszej liście, ze względu na wartość historyczną być może powinna znaleźć się nieco wyżej. Zabytki tego miejsca potwierdzają znacznie dłuższą historię przyjmowania chrztu przez ówczesnych mieszkańców obszarów wchodzących obecnie w skład Polski. I t0 100, a być może więcej lat przed Polanami i tzw. „chrztem Polski”. Niesamowite wrażenie robi „graal”, tu gipsowa (nie z agatu) chrzcielnica, która znajduje się w pawilonie tuż przy kolegiacie. Kielich ma około 3m rozpiętości i około 30cm głębokości. Na postawie kielicha widać wytarte ślady po stopach duchownego, a to świadczy o skali zjawiska, o masowym chrzcie.

W sąsiedztwie, na terenie parafialnym znajduje się dom Długosza. Domy Długosza są jeszcze w Sandomierzu i Krakowie. I to te są ogólnie znane i kojarzone. Ale to w Wiślicy nasz kronikarz zamieszkiwał przez całe swoje życie. W ty domu jest też plebania i muzeum. Na jednej ze ścian muzeum widnieje jedyny wizerunek naszego Kronikarza. Przedstawia modlącego się Długosza.

WIŚLICA wizerunek Długosza, Świętokrzyskie Smaki
WIŚLICA wizerunek Długosza

Nasze Świętokrzyskie Smaki
Nasze Agrowczasy